Lifeguards / Recreation Assistants

Being a Lifeguard is an essential part of the operation of the Swimming pool and Centre. This is a responsible role which is key to the safety and well-being of customers. Many of our current Managers started their career in leisure as a Lifeguard.

location
Maldwyn Leisure Centre
contract
Permanent - Full time
pay
up to £16,969
reference
MRA1020
apply

a bit about this role…

Achubwr Bywyd/ Cynorthwyydd Hamdden – Canolfan Hamdden Maldwyn

A oes gennych gymhwyster NPLQ sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol?
Hoffech chi’r cyfle i fod yn rhan o dîm gwych?

Mae Freedom Leisure wrthi’n hyrwyddo ffordd iach o fyw, a’n cyfleusterau cymunedol ni yw’r lle perffaith i wneud hyn.

Rydym yn chwilio am Achubwyr Bywyd i ymuno â'n tîm cyfeillgar a phroffesiynol yng Canolfan Hamdden Maldwyn. Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod defnyddwyr y pwll a’r ganolfan yn ddiogel bob amser a’u bod yn cael amser da. Bydd gennych sgiliau gwasanaethau cwsmer rhagorol ac yn gyfarwydd â delio â phobl wyneb yn wyneb. Mae’n rhaid bod gennych gymhwyster cenedlaethol NPLQ.

Byddwch yn gweithio i Freedeom Leisure, felly byddwn yn cynnig nid yn unig cyflog cystadleuol, ond hefyd manteision fel:

Freedom Choices, ein cynllun buddiannau gweithwyr ein hunain, sy’n rhoi cyfle i weithwyr gael mynediad i amrywiaeth dda o fuddiannau. Gostyngiadau archebu teithiau, talebau’r stryd fawr, cardiau rhoddion, gweithgareddau hamdden a’ch gwariant o ddydd i ddydd.
Gostyngiad ar aelodaeth i staff (gan gynnwys aelodau’r teulu)
Cynllun beicio i’r gwaith
Gwyliau, gyda nifer y dyddiau’n cynyddu
Rhaglen Cymorth Gweithwyr 24/7- ffynhonnell gyfrinachol, annibynnol ac amhleidiol.
Pensiwn cwmni (hyd at 6%)
Tocynnau gofal plant
Amgylchedd gweithio mewn tîm
Camu ymlaen yn eich gyrfa
Hyfforddiant wedi’i ariannu’n llawn

Oriau: 37 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Sul - Sail Rota

Dyddiad cau: 29 Hydref 2017

Disgrifiad swydd llawn ar gael yma

 

Lifeguards/Recreation Assistant – Maldwyn Leisure Centre

Do you hold the nationally recognised NPLQ qualification?
Are you looking for an opportunity to be part of a great team?

Freedom leisure actively promotes healthy lifestyles, and our community facilities are the perfect place to achieve this.

We are looking for Lifeguards to join our friendly and professional team at Maldwyn Leisure Centre. You will be responsible to ensure that the pool and centre users are safe at all times, and that their visit is an enjoyable one. You will need to have excellent customer service skills, and used to dealing with people on a face to face basis. It is essential that you hold the nationally recognised NPLQ qualification.
Working for Freedom leisure, not only do we offer a competitive salary, we offer benefits such as:

Freedom Choices, our very own employee benefit scheme, which gives employees access to a great range of benefits. Get discounts on travel bookings, high street vouchers, gift cards, cinema tickets, days out, leisure activities and your day to day spending.
Discounted Staff membership (including family members)
Cycle to work scheme
Incremental holidays
Employee Assistance Programme 24/7- confidential, independent and impartial source of support.
Company pension (up to 6%)
Childcare vouchers
Team working environment
Career progression
Fully funded training

Hours: 37hrs a week, Monday to Sunday – Rota Basis

Closing Date: 29th October 2017

Full job description available here: