Cleaner

We are looking for someone to undertake cleaning tasks to a high standard, maintaining our commitment to our customers. You will need to undertake cleaning tasks in all the public and office areas, and must have good attention to detail.

location
Waterworld Leisure and Activity Centre
contract
Contracted Timesheets
pay
up to £7.88ph
reference
WWC0731
apply

a bit about this role…

Cleaner – Wrexham Waterworld Leisure and Activity Centre

Are you self motivated and work to a high standard?
Are you looking for a Part Time opportunity?

Freedom leisure actively promotes healthy lifestyles and our community facilities are the perfect place to achieve them.

At Waterworld Activity and Leisure Centre we are looking for someone to undertake cleaning tasks to a high standard, maintaining our commitment to our customers. You will need to undertake cleaning tasks in all the public and office areas, and must have good attention to detail. You must be able to work with minimum supervision.

In return for this opportunity we offer a competitive salary, and other benefits such as:

Freedom Choices, our very own employee benefit scheme, which gives employees access to a great range of benefits. Get discounts on travel bookings, high street vouchers, gift cards, cinema tickets, days out, leisure activities and your day to day spending.
Discounted Staff membership (including family members)
Cycle to work scheme
Incremental holidays
Employee Assistance Programme 24/7- confidential, independent and impartial source of support.
Company pension (up to 6%)
Childcare vouchers
Team working environment
Career progression
Fully funded training

Hours: 20hrs a week, Monday to Sunday - Rota Basis 

Closing date: 24th September 2017

Before submitting an application please complete our equal opportunities form here >

Full job description available here:

 

Glanhawr – Canolfan Hamdden Byd Dŵr Wrecsam

Allwch chi ysgogi’ch hun yn eich gwaith?
Allwch chi weithio i safon uchel?
Ydych chi’n chwilio am gyfle rhan amser?

Mae Freedom Leisure yn mynd ati’n frwd i hybu ffyrdd o fyw iach ac mae ein cyfleusterau cymunedol yn rhoi cyfle perffaith i wireddu hyn.

Rydym yn chwilio am rywun yng Nghanolfan Hamdden Byd Dŵr Wrecsam i wneud tasgau glanhau i safon uchel a chan hynny cadw at ein hymrwymiad i’n cwsmeriaid. Bydd rhaid i chi wneud gorchwylion glanhau yn y lleoedd cyhoeddus a’r swyddfeydd a sicrhau bod eich gwaith yn drylwyr. Hefyd bydd rhaid i chi fedru gweithio heb fawr o oruchwyliaeth.

Yn gyfnewid am y cyfle hwn rydym yn cynnig cyflog cystadleuol a manteision eraill megis:

Freedom Choices: ein cynllun Buddion i Weithwyr ein hunain sy’n rhoi amrywiaeth eang o fanteision i bawb sy’n gweithio i ni.
Gostyngiadau ar archebu teithiau, tocynnau rhodd ar gyfer y stryd fawr, cardiau rhodd, tocynnau i’r sinema, dyddiau allan, gweithgareddau hamdden a’ch gwario bob dydd.
Aelodaeth Staff am bris llai (gan gynnwys aelodau o’ch teulu)
Cynllun beicio i’r gwaith
Gwyliau sy’n cynyddu fesul cam
Rhaglen Cymorth i Weithwyr 24/7 – lle i gael cefnogaeth gyfrinachol, annibynnol a diduedd
Pensiwn y Cwmni (hyd at 6 y cant)
Talebau gofal plant
Amgylchedd gwaith tîm
Cyfleoedd i symud ymlaen yn eich gyrfa
Hyfforddiant am ddim


Dyddiad cau: 24 Medi 2017

Oriau: 20 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Sul – ar sail Rota