Facility Supervisor

We are looking for someone to be responsible for the day to day operation of the facilities, including opening up and closing down of the centre, along with pool plant operations. You will be supervising the operation, ensuring a high level of service is being delivered, along with complying with Health and Safety guidelines.

location
Rhosnesni Leisure and Activity Centre
contract
Part Time
pay
£17,714 - £20,849 pro rata
reference
RFS0543
apply

a bit about this role…

Facility Supervisor – Rhosnesni Leisure and Activity Centre

Have you previous experience of working within the leisure industry?
Are you able to communicate effectively?

Freedom leisure actively promotes healthy lifestyles, and our community facilities are the perfect place to achieve this.

We are looking for a Facility Supervisor to join our friendly and professional team, at Rhosnesni Leisure and Activity Centre. We are looking for someone to be responsible for the day to day operation of the facilities, including opening up and closing down of the centre, along with pool plant operations. You will be supervising the operation, ensuring a high level of service is being delivered, along with complying with Health and Safety guidelines. Ideally you will have the NPLQ qualification and IMPSA Pool Plant Operator Award, or be willing to train towards. If you are looking for your next move, within the industry, then we want to hear from you.

In return for this opportunity we offer a competitive salary, and other benefits such as:
Staff membership (including family members)
Incremental holidays
Company pension (up to 6%)
Childcare vouchers
Team working environment
Career progression
Fully funded In-house training

Hours: 13.5hrs a week, Monday to Friday

Closing date: 15th September 2017

Before submitting an application please complete our equal opportunities form here >

full job description available here:

Goruchwylydd Cyfleusterau – Rhosnesni Canolfan Hamdden a Gweithgareddau

A oes gennych brofiad o weithio o fewn y diwydiant hamdden?
Ydych chi’n gallu cyfathrebu’n effeithiol?

Mae Freedom Leisure wrthi’n hyrwyddo ffordd iach o fyw, a’n cyfleusterau cymunedol ni yw’r lle perffaith i wneud hyn.

Rydym yn chwilio am Oruchwyliwr Cyfleuster i ymuno â'n tîm cyfeillgar a phroffesiynol, yn Rhosnesni Canolfan Hamdden a Gweithgareddau. Rydym yn chwilio am rywun i fod yn gyfrifol am y cyfleusterau o ddydd i ddydd, gan gynnwys agor a chau’r ganolfan, a gofalu am y pwll. Byddwch yn goruchwylio’r ganolfan, gan sicrhau bod yna lefel uchel o wasanaeth, ynghyd â chydymffurfio â chanllawiau Iechyd a Diogelwch. Yn ddelfrydol bydd gennych gymhwyster NPLQ a Dyfarniad Gweithredwr Pwll IMPSA, neu’n fodlon cael eich hyfforddi. Os ydych chi’n awyddus i symud ymlaen o fewn y diwydiant, dyma’r cyfle i chi.

Am y cyfle hwn, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol a buddion eraill megis:
Aelodaeth Staff (gan gynnwys aelodau’r teulu)
Gwyliau sy’n cynyddu mewn amser
Pensiwn cwmni (hyd at 6%)
Talebau gofal plant
Amgylchedd gwaith tîm
Cyfle am ddyrchafiad
Hyfforddiant mewnol wedi’i dalu amdano

Oriau: 13.5 awr yr wythnos, Llun i ddydd Gwener