Cleaner - Part Time

You will need to undertake cleaning tasks in all the public and office areas, and must have good attention to detail.

location
Flash Leisure Centre
contract
Part Time
pay
up to £7.85ph
reference
FCL0852
apply

a bit about this role…

Cleaner – Flash Leisure Centre

Are you self motivated and work to a high standard?
Are you looking for a Part Time opportunity?

Freedom leisure actively promotes healthy lifestyles and our community facilities are the perfect place to achieve them.

At Flash Leisure Centre we are looking for someone to undertake cleaning tasks to a high standard, maintaining our commitment to our customers. You will need to undertake cleaning tasks in all the public and office areas, and must have good attention to detail. You must be able to work with minimum supervision.

Freedom leisure actively promotes healthy lifestyles and our community facilities are the perfect place to achieve them.

Working for Freedom leisure, not only do we offer a competitive salary, we offer benefits such as:

Freedom Choices, our very own employee benefit scheme, which gives employees access to a great range of benefits. Get discounts on travel bookings, high street vouchers, gift cards, cinema tickets, days out, leisure activities and your day to day spending.
Discounted Staff membership (including family members)
Cycle to work scheme
Incremental holidays
Employee Assistance Programme 24/7- confidential, independent and impartial source of support.
Company pension (up to 6%)
Childcare vouchers
Team working environment
Career progression
Fully funded training

Hours: 15hrs a week, Monday to Friday

Closing date: 24th September2017

Before submitting an application please complete our equal opportunities form here >

Full job description available here:

 

Glanhawr – Canolfan Hamdden Flash

Ydych chi'n hunan ysgogol ac yn gweithio i safon uchel?
Ydych chi'n chwilio am gyfle Rhan Amser?

Yng nghanolfan hamdden fflachi wneud tasgau glanhau i safon uchel a chan hynny cadw at ein hymrwymiad i’n cwsmeriaid. Bydd rhaid i chi wneud gorchwylion glanhau yn y lleoedd cyhoeddus a’r swyddfeydd a sicrhau bod eich gwaith yn drylwyr. Hefyd bydd rhaid i chi fedru gweithio heb fawr o oruchwyliaeth.

Mae Freedom Leisure yn mynd ati’n frwd i hybu ffyrdd o fyw iach ac mae ein cyfleusterau cymunedol yn rhoi cyfle perffaith i wireddu hyn.

Yn gyfnewid am y cyfle hwn rydym yn cynnig cyflog cystadleuol a manteision eraill megis:

Freedom Choices: ein cynllun Buddion i Weithwyr ein hunain sy’n rhoi amrywiaeth eang o fanteision i bawb sy’n gweithio i ni.
Gostyngiadau ar archebu teithiau, tocynnau rhodd ar gyfer y stryd fawr, cardiau rhodd, tocynnau i’r sinema, dyddiau allan, gweithgareddau hamdden a’ch gwario bob dydd.
Aelodaeth Staff am bris llai (gan gynnwys aelodau o’ch teulu)
Cynllun beicio i’r gwaith
Gwyliau sy’n cynyddu fesul cam
Rhaglen Cymorth i Weithwyr 24/7 – lle i gael cefnogaeth gyfrinachol, annibynnol a diduedd
Pensiwn y Cwmni (hyd at 6 y cant)
Talebau gofal plant
Amgylchedd gwaith tîm
Cyfleoedd i symud ymlaen yn eich gyrfa
Hyfforddiant am ddim

Oriau: 15 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener

Dyddiad cau: 24 Medi 2017