Facility Supervisor

We are looking for someone to be responsible for the day to day operation of the facilities, including opening up and closing down of the centre, along with pool plant operations. You will be supervising the operation, ensuring a high level of service is being delivered, along with complying with Health and Safety guidelines.

location
Clywedog Leisure and Activity Centre
contract
Permanent - Part Time
pay
£17,714 - £20,849 pro rata
reference
CFS0449
apply

a bit about this role…

Facility Supervisor – Clywedog Leisure and Activity Centre

Have you previous experience of working within the leisure industry?
Are you able to communicate effectively?

Freedom leisure actively promotes healthy lifestyles, and our community facilities are the perfect place to achieve this.

We are looking for a Facility Supervisor to join our friendly and professional team, at Clywedog Leisure and Activity Centre. We are looking for someone to be responsible for the day to day operation of the facilities, including opening up and closing down of the centre, along with pool plant operations. You will be supervising the operation, ensuring a high level of service is being delivered, along with complying with Health and Safety guidelines. Ideally you will have the NPLQ qualification and IMPSA Pool Plant Operator Award, or be willing to train towards. If you are looking for your next move, within the industry, then we want to hear from you.

Working for Freedom leisure, not only do we offer a competitive salary, we offer benefits such as:

Freedom Choices, our very own employee benefit scheme, which gives employees access to a great range of benefits. Get discounts on travel bookings, high street vouchers, gift cards, cinema tickets, days out, leisure activities and your day to day spending.
Discounted Staff membership (including family members)
Cycle to work scheme
Incremental holidays
Employee Assistance Programme 24/7- confidential, independent and impartial source of support.
Company pension (up to 6%)
Childcare vouchers
Team working environment
Career progression
Fully funded training

Hours: 15.75hrs a week, 2 week rota basis

Goruchwylydd Cyfleusterau – Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Clywedog

A oes gennych brofiad o weithio o fewn y diwydiant hamdden?
Ydych chi’n gallu cyfathrebu’n effeithiol?

Mae Freedom Leisure wrthi’n hyrwyddo ffordd iach o fyw, a’n cyfleusterau cymunedol ni yw’r lle perffaith i wneud hyn.

Rydym yn chwilio am Oruchwylydd Cyfleusterau i ymuno â’n tîm cyfeillgar a phroffesiynol yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Clywedog. Rydym yn chwilio am rywun i fod yn gyfrifol am y cyfleusterau o ddydd i ddydd, gan gynnwys agor a chau’r ganolfan, a gofalu am y pwll. Byddwch yn goruchwylio’r ganolfan, gan sicrhau bod yna lefel uchel o wasanaeth, ynghyd â chydymffurfio â chanllawiau Iechyd a Diogelwch. Yn ddelfrydol bydd gennych gymhwyster NPLQ a Dyfarniad Gweithredwr Pwll IMPSA, neu’n fodlon cael eich hyfforddi. Os ydych chi’n awyddus i symud ymlaen o fewn y diwydiant, dyma’r cyfle i chi.

Yn gyfnewid am y cyfle hwn rydym yn cynnig cyflog cystadleuol a manteision eraill megis:

Freedom Choices: ein cynllun Buddion i Weithwyr ein hunain sy’n rhoi amrywiaeth eang o fanteision i bawb sy’n gweithio i ni.
Gostyngiadau ar archebu teithiau, tocynnau rhodd ar gyfer y stryd fawr, cardiau rhodd, tocynnau i’r sinema, dyddiau allan, gweithgareddau hamdden a’ch gwario bob dydd.
Aelodaeth Staff am bris llai (gan gynnwys aelodau o’ch teulu)
Cynllun beicio i’r gwaith
Gwyliau sy’n cynyddu fesul cam
Rhaglen Cymorth i Weithwyr 24/7 – lle i gael cefnogaeth gyfrinachol, annibynnol a diduedd
Pensiwn y Cwmni (hyd at 6 y cant)
Talebau gofal plant
Amgylchedd gwaith tîm
Cyfleoedd i symud ymlaen yn eich gyrfa
Hyfforddiant am ddim

Oriau: 15.75 awr yr wythnos, ar sail rota o bythefnos

Before submitting an application please complete our equal opportunities form here >

full job description available here: