Receptionist

We are looking for someone who will meet, greet and serve our centre customers, both new and existing.

location
Flash Leisure Centre
contract
Permanent
pay
up to £7.85ph
reference
FRE0228
apply

a bit about this role…

Receptionist – Flash Leisure Centre

Are you customer focused, and looking for an opportunity to move into the leisure industry?
Do you have excellent communication skills?

Freedom leisure actively promotes healthy lifestyles, and our community facilities are the perfect place to achieve this.

We are looking for a Receptionist to join our friendly and professional team at Flash Leisure Centre. You will meet, greet and serve our centre customers, both new and existing, actively promoting the facilities and services available. You will be taking bookings and payments via our electronic system, so ideally you will be confident in handling cash and or credit cards, and have computer knowledge.

In return for this opportunity we offer a competitive salary, and other benefits such as:
Staff membership (including family members)
Incremental holidays
Company pension (up to 6%)
Childcare vouchers
Team working environment
Career progression
Fully funded In-house training

Hours: 25.75hrs a week, Monday to Sunday

Before submitting an application please complete our equal opportunities form here >

full job description available here:

 

Derbynnydd – Canolfan Hamdden Y Flash

Ydych chi’n medru rhoi anghenion y cwsmer wrth wraidd eich gwaith? Ydych chi’n chwilio am gyfle i symud i’r diwydiant hamdden? Oes gennych chi sgiliau cyfathrebu o’r radd flaenaf?

Mae Freedom Leisure yn mynd ati i hyrwyddo ffordd o fyw iach ac mae ein gwasanaethau cymunedol yn cynnig lle delfrydol i bobl wireddu hyn.

Rydym yn chwilio am Dderbynnydd i ymuno â’n tîm cyfeillgar a phroffesiynol yng Nghanolfan Hamdden Y Fflash. Byddwch yn croesawu a chyfarch cwsmeriaid ein canolfan, boed yn wynebau cyfarwydd neu ymwelwyr newydd. Bydd angen i chi fynd ati i hyrwyddo’r cyfleusterau sydd ar gael. Byddwch yn cymryd archebion a thaliadau’n defnyddio’n system electronig felly byddech yn hyderus wrth drin arian parod a chardiau credyd. Hefyd byddech yn medru defnyddio cyfrifiaduron yn hwylus.

O’n hochr ni rydym yn cynnig cyflog cystadleuol a manteision eraill megis:
Aelodaeth i staff (yn cynnwys aelodau o’ch teulu)
Gwyliau sy’n cynyddu
Pensiwn gyda’r cwmni (hyd at 60 y cant)
Talebau gofal plant
Amgylchedd gwaith lle mae pawb yn hapus i gydweithio
Cyfle i symud ymlaen yn eich gyrfa
Cyfloedd i hyfforddi am ddim gyda ni

Oriau: 25.75 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Sul