Receptionist - Part Time

You will meet, greet and serve our centre customers, both new and existing, actively promoting the facilities and services available. You will be taking bookings and payments via our electronic system, so ideally you will be confident in handling cash and or credit cards, and have computer knowledge.

location
East Radnor
contract
Permanent - Part Time
pay
Up to £7.88ph
reference
ERRE1017
apply

a bit about this role…

Derbynnydd – Canolfan Hamdden Dwyrain Radnor

Ydych chi’n awyddus i ganolbwyntio ar y cwsmer ac yn chwilio am gyfle i symud i mewn i’r diwydiant hamdden?
Oes gennych chi sgiliau cyfathrebu rhagorol?

Mae Freedom Leisure yn hyrwyddo’n rhagweithiol ddulliau iach o fyw, a’n cyfleusterau cymunedol yw’r lle perffaith i gyflawni hyn.

Rydym yn chwilio am Dderbynnydd i ymuno â’n tîm cyfeillgar a phroffesiynol yng Canolfan Hamdden Dwyrain Radnor. Byddwn yn cyfarfod â chwsmeriaid arferol a newydd, a’u croesawu i’r ganolfan, gan fynd ati i hyrwyddo’r cyfleusterau a’r gwasanaethau sydd ar gael. Byddwn yn derbyn llogiadau a thaliadau trwy ein system electronig, felly yn ddelfrydol, byddwch yn hyderus wrth drin arian parod a/neu gardiau credyd, a bydd gennych wybodaeth o gyfrifiaduron.

Byddwch yn gweithio i Freedeom Leisure, felly byddwn yn cynnig nid yn unig cyflog cystadleuol, ond hefyd manteision fel:

Freedom Choices, ein cynllun buddiannau gweithwyr ein hunain, sy’n rhoi cyfle i weithwyr gael mynediad i amrywiaeth dda o fuddiannau. Gostyngiadau archebu teithiau, talebau’r stryd fawr, cardiau rhoddion, gweithgareddau hamdden a’ch gwariant o ddydd i ddydd.
Gostyngiad ar aelodaeth i staff (gan gynnwys aelodau’r teulu)
Cynllun beicio i’r gwaith
Gwyliau, gyda nifer y dyddiau’n cynyddu
Rhaglen Cymorth Gweithwyr 24/7- ffynhonnell gyfrinachol, annibynnol ac amhleidiol.
Pensiwn cwmni (hyd at 6%)
Tocynnau gofal plant
Amgylchedd gweithio mewn tîm
Camu ymlaen yn eich gyrfa
Hyfforddiant wedi’i ariannu’n llawn

Os yw hyn yn ymddangos fel rhywbeth a allai fod o ddiddordeb i chi, ewch i’r wefan i wneud cais www.freedom-leisure.co.uk neu anfonwch CV a llythyr eglurhaol at lynette.wozencraft@freedom-leisure.co.uk

Oriau: 15 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener
Dydd Llun 16.00 - 19.00, dydd Mawrth 16.00 - 19.00, dydd Mercher 16.00 - 20.00, dydd Iau 16.00 - 18.30, dydd Gwener 16.00 - 18.30

Dyddiad cau: 23 Hydref 2017

Disgrifiad swydd llawn ar gael yma:

Receptionist – East Radnor Leisure Centre

Are you customer focused, and looking for an opportunity to move into the leisure industry?
Do you have excellent communication skills?

Freedom leisure actively promotes healthy lifestyles, and our community facilities are the perfect place to achieve this.

We are looking for a Receptionist to join our friendly and professional team at East Radnor Leisure Centre. You will meet, greet and serve our centre customers, both new and existing, actively promoting the facilities and services available. You will be taking bookings and payments via our electronic system, so ideally you will be confident in handling cash and or credit cards, and have computer knowledge.

Working for Freedom leisure, not only do we offer a competitive salary, we offer benefits such as:

Freedom Choices, our very own employee benefit scheme, which gives employees access to a great range of benefits. Get discounts on travel bookings, high street vouchers, gift cards, cinema tickets, days out, leisure activities and your day to day spending.
Discounted Staff membership (including family members)
Cycle to work scheme
Incremental holidays
Employee Assistance Programme 24/7- confidential, independent and impartial source of support.
Company pension (up to 6%)
Childcare vouchers
Team working environment
Career progression
Fully funded training

Hours: 15hrs a week, Monday to Friday
Monday 16.00 – 19.00, Tuesday 16.00 – 19.00, Wednesday 16.00 – 20.00, Thursday 16.00 – 18.30, Friday 16.00 – 18.30

Closing date: 23rd October 2017

Full job description available here: