BORE HWYL I’R TEULU - FUN FOR THE FAMILY Monday – 20/2/2017 11 am- 1:00 pm

February 3 2017

BORE HWYL I’R TEULU - FUN FOR THE FAMILY Dydd Llun, Monday – 20/2/2017 11am - 1:00pm

Dydd Llun, Monday – 20/2/2017

                    11- 1:00 pm

£2 y plentyn

£2  per child 

 

Canolfan Hamdden

Llanfair Caereinion

Leisure Centre

 

Sesiwn i’r teulu yw hwn, ac nid oes modd gadael eich plant yn ein gofal

This is a family session, and children must have adult supervision at all times

Castell Gwynt                                             bouncy castle

Gemau                                                        games

Paentio Wynebau                                      ukulele session

Sesiwn Iwcaleili                                        face painting

Sesiwn Stori Magi Ann                             magi ann story session

Stondinau a mwy.....                                 stalls and more.....

am fwy o wybodaeth: / for more information: Nia – nia@mentermaldwyn.org 01686610010