rhayader leisure centre
email: rhayader@freedom-leisure.co.uk | phone: 01597 810355

Rhayader-Leisure-CentreCroeso i Canolfan Hamdden Rhaeadr Gwy, a weithredir gan Freedom Hamdden ar ran Cyngor Sir Powys.

Welcome to Rhayader Leisure Centre, operated by Freedom Leisure on behalf of Powys County Council. 

enquire about membership

North Street
Rhayader
Powys
LD6 5BU

cliciwch yma am fap google / click here for a google map  

email: rhayader@freedom-leisure.co.uk

phone: 01597 810355

 

 

news

10/06/16

predict the score in the Wales vs Slovakia match and win

 Predict the score of the Wales VS Slovakia Euro 2016 match for your chance to win a 3 month membership with freedomleisure... more

28/04/16

datblygiadau CYFFROUS yng nghanolfannau hamdden aberhonddu, rhaeadr gwy a’r flash

Mae Freedom Leisure, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys, yn buddsoddi £1.9m mewn uwchraddio cyfleusterau yng Nghanolfan Hamdden Aberhonddu, Canolfan Hamdden y Flash, a Chanolfan Hamdden Rhaeadr Gwy fel rhan o’u hymrwymiad i ddarparu cyfleusterau iechyd a ffitrwydd ar gyfer y gymuned gyfan.... more

22/04/16

EXCITING developments at brecon, rhayader & flash leisure centres

Freedom Leisure, in partnership with Powys County Council, is investing £1.9m in upgrading the leisure facilities at Brecon Leisure Centre, Flash Leisure Centre and Rhayader Leisure Centre as part of their commitment to providing excellent health and fitness facilities for the whole community.... more

30/03/16

personal training venue rental opportunity

 freedomleisure are offering freelance personal trainers a fantastic opportunity... more