brecon leisure centre
email: brecon@freedom-leisure.co.uk | phone: 01874 623677

brecon leisure centreCanolfan Hamdden Aberhonddu, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys.

Brecon Leisure Centre, operated by Freedom Leisure in partnership with Powys County Council.

enquire about membership

Penlan
Brecon
Powys
LD3 9SR

cliciwch yma am fap google/click here for a google map

email: brecon@freedom-leisure.co.uk

phone: 01874 623677

 

 

news

29/07/16

junior summer fitness challenge

 Free holiday fitness challenge to entertain your children and keep them moving this summer ... more

20/06/16

freedomleisure student summer membership

back home for the summer and wanting to workout? ... more

10/06/16

predict the score in the Wales vs Slovakia match and win

 Predict the score of the Wales VS Slovakia Euro 2016 match for your chance to win a 3 month membership with freedomleisure... more

28/04/16

datblygiadau CYFFROUS yng nghanolfannau hamdden aberhonddu, rhaeadr gwy a’r flash

Mae Freedom Leisure, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys, yn buddsoddi £1.9m mewn uwchraddio cyfleusterau yng Nghanolfan Hamdden Aberhonddu, Canolfan Hamdden y Flash, a Chanolfan Hamdden Rhaeadr Gwy fel rhan o’u hymrwymiad i ddarparu cyfleusterau iechyd a ffitrwydd ar gyfer y gymuned gyfan.... more